برچسب: برندینگ

استاندارد

بوم کسب و کار(Business Model Canvas ) چیست؟

بوم کسب و کار یا (Business Model Canvas ) ابزار مدریتی است که به شما این اجازه را می دهد اهداف و جزیئات کسب و کارخودتان را توصیف کنید. بوم کسب و کار چه بخش هایی دارد؟ بوم کسب و کار در بخش هایی مانند: بخش مشتریان (Customer Segment): _ باید در ابتدا بدانیم مشتریان چه