تعرفه ها

تعرفه پکیج های تلگرام

پلن ۱

تومان۳.۵۰۰.۰۰۰ /کمپین
 • ۱ میلیون بازدید
 • اجرا در ۷۰ تا ۱۰۰ کانال
 • گزارش لحظه ای
 • ماندگاری ۱۲ تا ۲۴ ساعته
 • اجرا در ۲ کانال برتر تلگرام
 • افزایش ممبر هدیه
 • طراحی بنر رایگان
 • مشاوره تخصصی تبلیغات

پلن ۲

تومان۴.۵۰۰.۰۰۰ /کمپین
 • ۱ میلیون بازدید
 • اجرا در ۷۰ تا ۱۰۰ کانال
 • گزارش لحظه ای
 • ماندگاری ۱۲ تا ۲۴ ساعته
 • اجرا در ۴ کانال برتر تلگرام
 • ۵ کا افزایش ممبر هدیه
 • طراحی بنر رایگان
 • مشاوره تخصصی تبلیغات

پنل ۳

تومان۸.۵۰۰.۰۰۰ /کمپین
 • ۲ میلیون بازدید
 • اجرا در ۱۰۰ تا ۱۸۰ کانال
 • گزارش لحظه ای
 • ماندگاری ۱۲ تا ۲۴ ساعته
 • اجرا در ۸ کانال برتر تلگرام
 • ۱۰ کا افزایش ممبر هدیه
 • طراحی بنر رایگان
 • مشاوره تخصصی تبلیغات

تعرفه پکیجهای اینستاگرام

هزینه  مشاوره تخصصی پیج اینستاگرام 

۵۰۰.۰۰۰ تومان

استوری بازدیدی (B)

تومان۵.۵۰۰.۰۰۰ /ایمپرشن
 • ۱ میلیون بازدید
 • اجرا در بیش از ۴۰ پیج لول ۲
 • ۱۲ تا ۲۴ ساعت ماندگاری
 • ارائه گزارش لحظه ای
 • مشاوره اولیه رایگان

استوری بازدیدی (A)

هزار تومان۷.۵۰۰.۰۰۰ /ویو
 • ۱ میلیون بازدید
 • اجرا در بیش از ۲۰ پیج لول تاپ
 • ۱۲ تا ۲۴ ساعت ماندگاری
 • ارائه گزارش لحظه ای
 • مشاوره اولیه رایگان