تعرفه ها

تعرفه پکیج های خرداد ۱۴۰۲ تلگرام

پلن ۱

تومان۵.۰۰۰.۰۰۰ /کمپین
 • ۱ میلیون بازدید
 • اجرا در ۷۰ تا ۱۰۰ کانال
 • گزارش لحظه ای
 • ماندگاری ۱۲ تا ۲۴ ساعته
 • اجرا در ۲ کانال برتر تلگرام
 • افزایش ممبر هدیه
 • طراحی بنر رایگان
 • مشاوره تخصصی تبلیغات

پلن ۲

تومان۷.۰۰۰.۰۰۰ /کمپین
 • ۱ میلیون بازدید
 • اجرا در ۷۰ تا ۱۰۰ کانال
 • گزارش لحظه ای
 • ماندگاری ۱۲ تا ۲۴ ساعته
 • اجرا در ۳ کانال برتر تلگرام
 • ۵ کا افزایش ممبر هدیه
 • طراحی بنر رایگان
 • مشاوره تخصصی تبلیغات

پنل ۳

تومان۱۳.۰۰۰.۰۰۰ /کمپین
 • ۲ میلیون بازدید
 • اجرا در ۱۰۰ تا ۱۸۰ کانال
 • گزارش لحظه ای
 • ماندگاری ۱۲ تا ۲۴ ساعته
 • اجرا در ۸ کانال برتر تلگرام
 • ۱۰ کا افزایش ممبر هدیه
 • طراحی بنر رایگان
 • مشاوره تخصصی تبلیغات

تعرفه پکیج های خرداد ۱۴۰۲ اینستاگرام

استوری طلایی

تومان۱۲.۰۰۰.۰۰۰ /ایمپرشن
 • ۱ میلیون بازدید
 • اجرا در بیش از ۴۰ پیج لول ۲
 • ۱۲ تا ۲۴ ساعت ماندگاری
 • ارائه گزارش لحظه ای
 • مشاوره اولیه رایگان

استوری VIP

تومان۲۰.۰۰۰.۰۰۰ /ویو
 • ۱ میلیون بازدید
 • اجرا در بیش از ۲۰ پیج لول تاپ
 • ۱۲ تا ۲۴ ساعت ماندگاری
 • ارائه گزارش لحظه ای
 • مشاوره اولیه رایگان