نماد سایت فرا رسانه با ما تاپ

تیم ما

علی رفیعی

علی رفیعی

مدیر عامل

محمد حسین جعفری

مدیر اداری

باران انفرادی

مدیر اجرایی

علی قربانی

کارشناس بازاریابی

امیر حسین عربی

کارشناس بازاریابی

مژده بیات

کارشناس بازاریابی

فهیمه مومنی

کارشناس بازاریابی

محمد هادی مفیدی

کارشناس بازاریابی

مهدی صادق نژاد

کارشناس بازاریابی

صفورا محمد نژاد

امور مالی

ابوالفضل رفیعی

امور مالی

مهتاب آذین آرا

گرافیست

محمد طیرانی

گرافیست

مرتضی نکوئیان

کارشناس تبلیغات

طاهره پریمی

کارشناس اجرا

سارا عجمی

کارشناس اجرا

رضوان رامی

کارشناس اجرا

ریحانه قربانی

کارشناس seo

خروج از نسخه موبایل