فرا رسانه با ما تاپ

چگونه نیازهای مشتریان را شناسایی کنیم؟

نیازهای مشتری چیست؟

نیازهای مشتری، عوامل متفاوتی هستند که فرد را به سمت خرید محصول و یا استفاده از خدمات سوق می دهند. شرکت‌ها با شناسایی مشتریانشان درباره نیازهای مشتریان اطلاعات می‌گیرند.

انواع نیازهای مشتری: 

یکی از مهم ترین وظایف کسب و کارها، درک نیاز های مشتریان است چراکه تطابق با بازار رقابتی حیاتی است.

زمانی که پیش‌بینی می‌کنید مشتریانتان چه می‌خواهند، می‌توانید محتوای محبوبی ایجاد کنید.

به طور کل ۲دسته نیازهای مشتری وجود دارد؛نیاز به محصول، نیاز به کالا.

نیاز به محصول:

اگر محصول شما با نیازهای مشتری مطابقت داشته باشد تبدیل به خریداران بالقوه شما می شوند. ویژگی های محصولات:

نیاز به خدمات:

نیازهای خدماتی به نیازهای عاطفی مشتریان اشاره دارد.ویژگی های کلیدی خدمات خوب می تواند به شرح زیر باشد:

انواع راه های برآورده کردن نیازهای مشتریان:

ملاک های شناسایی مشتریان:

تحقیقات درباره مشتری می تواند به شما کمک کند تا تصویر دقیق تری از آنها ایجاد کنید.

ویژگی های کلیدی مشترک مشتریان:

خروج از نسخه موبایل