فرا رسانه با ما تاپ

چکار کنیم فروشنده خوبی باشیم؟

اگر می خواهید فروشتان افزایش داشته باشد ابتدا باید فروشنده خوبی باشید.

یک فروشنده خوب و حرفه ای چه ویژگی هایی دارد؟

اساس یک مجموعه فروشگاهی یا یک شرکت تیم فروش اون مجموعه یا تیم درآمد زایی اون مجموعه است هر چقدر هم محصولتان خوب ودرجه یک باشد و هرچقدر تیم تولید محتوا خوبی داشته باشید اگر نتوانید محصولتان را بفروشید قطعا در آن مجموعه شکست خورده اید.

فروشنده خوب و فروشنده بد هرکدام چه ویژگی هایی دارند؟

غافل از این که شاید آن  محصول راخریداری کند اما بعد از آن دیگر هیچ خریدی از شما نمی کند و دیگر به فروشگاه شما اعتماد نمی کند.

و حس برد_برد را در مشتری و همچنین خودش تقویت کند.

برای نزدیک شدن به مشتری باید ببینید در کنار خرید از شما,مشتری چه چیزی بدست می آورد.

نکته:حتما قبل از شروع به فروش محصولات, تکنیک های فروش را مطالعه کنید تا بتوانید فروش بهتری داشته باشید 

 

خروج از نسخه موبایل