رابطه نیم کره چپ ونیم کره راست با فروش

تفاوت نیم کره چپ و نیم کره راست:

نیم کره راست بر اساس نظریه تسلط چپ و راست مغز، سمت راست مغز در انجام وظایف بیانی و خلاقانه بهترین است. برخی از توانایی هایی که عموماً با سمت راست مغز مرتبط هستند عبارتند از:

تشخیص چهره ها

ابراز احساسات

ایجاد موسیقی

خواندن احساسات

 استفاده از تخیل شهودی

نیم کره چپ مغز در کارهایی که شامل منطق، زبان و تفکر تحلیلی است، مهارت دارد. کاراهایی مانند:

زبان

منطق

تفکر انتقادی

رابطه نیم کره مغز با فروش:

فروشنده برای افزایش فروش خود باید تعادل مناسبی بین ارائه احساسی و منطقی پیدا کند، اگر به بیشتر تبلیغات تلویزیونی، چاپی یا آنلاینی دقت کنند، متوجه آن خواهند شد که در اکثر آگهی‌ها بر حقایق تکیه می‌کنند و بر احساسات بزرگ هستند .

زمانی که فروشنده با مخاطبان خود تعامل برقرار می کنند، تنها یک سمت از مغز برای ارتباط موثر کافی نمی باشد و برای جذب مشتری باید از دو نیم کره مغز استفاده کنند چرا که نمی توان فقط به طرف منطقی بفروشند و یا حتی نمیتوان فقط با تکیه بر احساسات فروش را افزایش دهید.به همین دلیل باید تعادل بین دو نیم کره برقرار کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.